CB 1000

4 September 2013
“Norsk politi filmet.” Artikkel 3 – Umenneskelig eller nedverdigende behandling? EMK (NORSK)
by Circus Bazaar
“Norwegian Police filmed.” Article 3 – Inhuman or Degrading treatment? ECHR
Circus Bazaar
Independent News and Analysis platform dedicated to bringing issues of Political & Social significance to public discourse worldwide.

“Videoopptaket er angivelig gjort den 21. mai 2013, gjennom et vindu mot gaten der sivilt politi pågrep to personer, tilsynelatende for å sikre narkotikabesittelse. Stor vekt ble under pågripelsen lagt på å få de anholdte til å spytte ut noe de var mistenkt for å ha i munnhulen.”

 – Aslak Syse ,Prof. Dr. Juris, MD

“Norwegian Police filmed.” Article 3 – Inhuman or Degrading treatment? ECHR
“Norwegian Police filmed.” Article 3 – Inhuman or Degrading treatment? ECHR

OSLO, NORGE – Klokka 09:45 21. mai 2013 ble Circus Bazaar den usannsynlige innehaver av dette nedslående materialet. Med min nyfødte sønn i armene stod jeg, redaktøren i sjokk og filmet mens jeg bevitnet en forstyrrende virkelighet utfolde seg framfor meg. En virkelighet som avslører en så ubehagelig sannhet at de fleste knapt kan innse at den i hele tatt eksisterer i Norge.

Samtidig, på andre siden av grensen var Sverige midt i opptøyer som hadde havnet i internasjonale mediers søkelys, hvis omtrentlige årsak var et tilfelle av bevitnet politivold, og som ble utbredt av misnøyen med en klasseløs ikke-realitet. Dette miljøet og det nylig anskaffede materialets åpenbart relaterte art ga oss en grunn til å avvente utgivelse av det. Den norske sommeren og dens tilhørende periode av ikke-oppmerksomhet fra mediene gjorde det også upassende å utgi noe vi anser som så viktig.

[pullquote]    Politiets handlinger reiser etter vår oppfatning spørsmål om forholdet til forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling som følger av Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) artikkel 3

-Norsk senter for menneskerettigheter”[/pullquote]

Circus Bazaar har tatt på seg i de siste par månedene å søke etter å avdekke historien bak dette. Det store hinderet har vært identifiseringen av den ansiktsløse mannen som ble utsatt for denne spesialbehandlingen. Vi kan kun spekulere, men det kan være at denne mannen ikke engang har en offisiell identitet i Norge, og heller ikke noen mulighet til å klage selv. Det virker også, ut i fra vår egen erfaring med å forsøke å identifisere ham, at han har ekstremt begrensede muligheter til å få andre til å sikre at hans rettigheter blir beskyttet.

Circus Bazaar snakket nylig med Politihøgkolen for å forsøke å avdekke metodene det undervises i når det gjelder å gjennomføre munnsøk i forbindelse med skjuling av narkotika, og å undersøke hvilke omstendigheter som kanskje kan rettferdiggjøre en slik behandling. Under vår samtale informerte de meg også om at de har mottatt en mengde med etterspørsler fra Oslo-politiet i det siste om å komme med fullstendige forklaringer på hvordan slike saker skal håndteres.

Er det mulig at Circus Bazaars veldig offentlige og åpne undersøkelse av denne saken, som startet i mai, allerede har bidratt til et forsøk på forbedring av politiprosedyrer? Hvis det er tilfelle kunne ikke Circus Bazaar vært mer fornøyd.

Politihøgskolen forsynte åpent Circus Bazaar det følgende;

“Politihøgskolen underviser ikke i teknikker for å få åpnet munn eller ta ut narkotika fra munn. Studentene får følgende informasjon:

  1. Hvis det ikke er fare for liv må politibetjenten vurdere å la personen gå eller ta ham med i arresten og sette ham på potte.
  2. Hvis man mistenker at det kan være fare for liv, skal personen fraktes til lege umiddelbart.
  3. Hvis det er fare for liv og man ikke har tid til å ta personen til lege trer nødretten inn og det er opp til politibetjenten selv å velge en metode for å prøve å få ut stoffet.

Det regnes som et uforholdsmessig inngrep å tvinge munnen åpen ved å ta strupegrep eller ved å benytte seg av et redskap for å gjøre dette, og dette vil være et brudd på politilovens.Unntaket er altså ved nødrett der politibetjenten mener at det vil være umiddelbar fare for livet til personen hvis man ikke klarer å hindre svelging av stoffet.”

– Politihøgskolen, Avdeling Oslo

The continued Oral Cavity search - 15 minutes later
The continued Oral Cavity search – 15 minutes later

Det fullstendige og uredigerte opptaket varer i totalt 18 minutter. Mot slutten fortsetter politiet å lete gjennom ryggsekkene, klærne, lommebøkene, skoene og munnene til personene på nytt. Det er ingen synlig bekymring for den ”umiddelbare fare” som er nødvendig for å rettferdiggjøre en slik handling. Arrestasjonen foregikk også kun 3km fra Norges største sykehus. Likevel ble det ikke gjort noe forsøk på å ringe etter en ambulanse eller å frakte personene dit.

Dette er kanskje å spekulere, men den bedagelige måten disse politimennene opererer på reiser et åpenbart spørsmål om dette er en del av hverdagsprosedyren i Oslo-politiet?

Selvfølgelig er ikke Circus Bazaar den eneste organisasjonen som stiller spørsmål ved denne hendelsen. Det internasjonal anerkjente Norsk senter for menneskerettigheter har gitt oss denne uttalelsen,

Norwegian Center for Human Rights - Privat videoopptak avdekker urovekkende opptreden fra politiet
NCHR – Full Statement

“Nasjonal institusjon avgir denne uttalelsen etter å ha fått oss forelagt et privat videoopptak som viser politiets opptreden under en pågripelse i Oslo. Videopptaket oppgis å være tatt 21. mai 2013 kl. 9.30-10.00. Med forbehold om at vi ikke kjenner til alle enkeltheter i saken, avdekker videoopptaket noe som fremstår som alvorlig og uforholdsmessig maktbruk fra to polititjenestemenn i sivil. Ut fra konteksten er det vanskelig å forstå hvordan de sivile tjenestemennenes bruk av batonger i den pågrepnes munn kan rettferdiggjøres som et proporsjonalt inngrep.

Politiets handlinger reiser etter vår oppfatning spørsmål 0m forholdet til forbudet mot umenneskelig 0g nedverdigende behandling som følger av Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) artikkel 3 og forbudet mot uforholdsmessige inngrep i privatlivet etter EMK artikkel 8. Handlingene fremstår dessuten som et brudd på de rammer politiet er underlagt gjennom norsk lovgivning.

På denne bakgrunn forventer Nasjonal institusjon at det settes i gang en uavhengig granskning av omstendighetene ornkring denne hendelsen. Vi har anbefalt innehaveren av det aktuelle videoopptaket å kontakte Spesialenheten for politisaker. I forlengelsen av en slik granskning, bør de kompetente myndigheter foreta en gjennomgang av politiets generelle praksis knyttet til pågripelser der det er mistanke om at vedkommende har svelget narkotiske stoffer.”

– Norsk senter for menneskerettigheter

[pullquote]    Det må være fortjenestefullt om politiets eget etterforskningsorgan vurderer og tar stilling til de menneskerettslige – og øvrige rettslige aspekter – ved den aktuelle pågripelsen.

– Aslak Syse ,Prof. Dr. Juris, MD[/pullquote]

Circus Bazaar har også vært heldig nok til å få diskutere denne saken med instituttleder for Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Aslak Syse har en bachelorgrad (1971), en mastergrad i medisin (1972), en mastergrad i jus (1988) og en Ph.D. i jus (1996). Han sitter også i Likestillings- og diskrimineringsnemda. Han har dette å si,

“Videoopptaket er angivelig gjort den 21. mai 2013, gjennom et vindu mot gaten der sivilt politi pågrep to personer, tilsynelatende for å sikre narkotikabesittelse. Stor vekt ble under pågripelsen lagt på å få de anholdte til å spytte ut noe de var mistenkt for å ha i munnhulen. Mistanken syntes tydeligvis å være at munnhulen var et oppbevaringssted som burde undersøkes ved utspytting, og om dette ikke var tilstrekkelig, gjennom en aktiv undersøkelse av munnhulen.Videoen synes å dokumentere at to sivile polititjenestemenn, ved bruk av politibatonger som ble presset inn i munnhulen, skulle sikre en utspytting, evnt. en brekning ved irritasjonen som slik køllebruk utvilsomt fører til.

Spørsmålet fra en menneskerettLig side er om politiets opptreden ikke er proporsjonalt i forhold til det som ble ønsket oppnådd. Den ene anholdte ble, i følge videoen, lagt i bakken, med håndjern, mens denne hardhendte behandlingen av munnhulen fant sted.

Aslak Syse
Aslak Syse – Photo property of https://www.jus.uio.no

Det kan virke som om både EMK om forbudet mot nedverdigende og inhuman behandling er overtrådt (EMK art. 3), og forbudet mot inngrep i personers privatliv, der EMK krever at politiets handlinger er proporsjonale i forhold til det som kan oppnås (“necessary in a democratic society”).

Jeg vurderer ikke inngrepenes legitimitet ut fra politiloven, idet krenkelser av friheter og rettigheter sikret gjennom EMK, her EMK artikkel 3 og 8, etter menneskerettsloven vil gå foran inngrepshjemlene i politiloven.

Det må være fortjenestefullt om politiets eget etterforskningsorgan vurderer og tar stilling til de menneskerettslige – og øvrige rettslige aspekter – ved den aktuelle pågripelsen.

Oslo 4. september 2013″

– Aslak Syse ,Prof. Dr. Juris, MD

Instituttleder – Institutt for offentlig rett Det juridiske fakultet Universitet i Oslo”

I en tid da digitale medier og myndigheters overvåkningsprogrammer over hele verden potensielt kan true individets frihet, er det verdt å notere seg at dette er et tveegget sverd. Individet har også tilgang på den samme teknologien for å overvåke dem som styrer oss. Det faktum at denne hendelsen tilfeldigvis foregikk rett utenfor vinduet til en liten men etablert uavhengig publikasjon sier mye om håpet om at en vedvarende kritikk og fremtvunget offentlig rettferdiggjøring av makt kan eksistere inn i fremtiden.

Mens de overvåker oss, overvåker vi dem.

Circus Bazaar vil også gjøre det klart at til tross for at å operere som en liten og uavhengig publikasjon med en åpenbart kontroversiell reportasje er ekstremt utfordrende, har vi aldri følt oss truet eller presset av noen institusjon. Det har ikke vært uten skuffelser, men vi har kunnet operere fritt og trygt, uten frykt for juridiske eller voldelige represalier.

Circus Bazaar vil utgi det fullstendige opptaket av denne hendelsen på et senere tidspunkt.

Circus Bazaar vil også gladelig gi de aktuelle myndighetene i Norge en fullstendig og uredigert kopi av materialet til etterforskningsformål slik det ble omtalt i uttalelsene ovenfor.

Denne reportasjen kunne ikke ha blitt gjort ferdig uten hjelp fra,

  • Norsk senter for menneskerettigheter
  • Politihøgskolen
  • Universitetet i Oslo og Institutt for offentlig rett

MORE ARTICLES

‘It can be so sweet it makes you sick’ – Saint Sebastien France de Griessen – Album review

France’s vocals are intent, holistic and purposeful. The lyrics are as they need to be, at times urgent, also reflective, on time or in the moment.  The writing is mature and scripted and leaves openings for improvisation. The old school...

by Craig Bradbrook

‘It can be so sweet it makes you sick’ –...

France’s vocals are intent, holistic and purposeful. The lyrics are as they need to be, at times ...

by Craig Bradbrook

‘And I don’t, and I don’t, and I don’t…Ghost Stories...

[dropcap size=big]A[/dropcap]ny expectations that this new Coldplay album would be a return to fo...

by Craig Bradbrook

‘Coloured Into a Colour Never Seen’ Warpaints Warpaint – Review

The space and time Warpaint create lends this group to a unique continuum.  There is patience and...

by Craig Bradbrook

‘He always keeps his mouth shut…’ Cash Savage and the...

Cash Savage will tell a story with believable angst and paint a suitable background with violins,...

by Craig Bradbrook

‘Never want to wake up’ I Killed the Prom Queen...

I Killed the Prom Queen compositions are a diverse cross section of metal and mathcore genres tha...

by Craig Bradbrook